STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA

Strana demokratického Slovenska
Havelkova 3
841 03 Bratislava

sergej.kozlik@gmail.com

STRANA  DEMOKRATICKÉHO  SLOVENSKA

Politika Strany demokratického Slovenska sa hodnotovo opiera o idey,

z ktorých vychádzalo formovanie súčasnej slovenskej štátnosti.

Chceme byť dobrou silou, ktorá bude osožná Slovenskej republike,

ako na poli domácej, tak aj európskej politiky.