STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA

Strana demokratického Slovenska
Havelkova 3
841 03 Bratislava

sergej.kozlik@gmail.com

Žilinský ssk:

MUDr. Rudolf Piták

pitak.rudolf@nsptrstena.sk

Nitriansky ssk

Ing. Ján Kovarčík

j.kovarciknr@gmail.com

Prešovský ssk

Ing. Pavol Kačic

pavolkacic@gmail.com

Bansko Bystrický ssk:

Elena Muráňová

muranova.complex@gmail.com

Trnavský ssk

Marián Ručkay

marian.ruckay@gmail.com

Košický ssk

Ing. Marek Kuzma

Marek.Kuzma@sca.com

Trenčiansky ssk

Ing. Milan Rehák

d.miskovska@gmail.com

Bratislavský ssk

Ing. Vladimír Zeman

prenos_sro@stonline.sk