STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA

Strana demokratického Slovenska
Havelkova 3
841 03 Bratislava

sergej.kozlik@gmail.com

Strana demokratického Slovenska
Havelkova 3
841 03 Bratislava

Vedenie strany:

        Sergej Kozlík: sergej.kozlik@gmail.com


        Andrea Šimurdová: starosta@skalite.sk


        Stanislav Čižmárik: strestav@strestav.sk


        Vladimír Hudec: v.hudec@hudecova.sk

 


Krajskí koordinátori:

1. Žilinský ssk: MUDr. Rudolf Piták: pitak.rudolf@nsptrstena.sk

2. B.Bystrický ssk: Elena Muráňová: muranova.complex@gmail.com

3. Trenčiansky ssk: Ing. Milan Rehák: d.miskovska@gmail.com

4. Nitriansky ssk: Ing. Ján Kovarčík: j.kovarciknr@gmail.com

5. Trnavský ssk: Marián Ručkay: marian.ruckay@gmail.com

6. Bratislavský ssk: Ing. Vladimír Zeman: prenos_sro@stonline.sk

7. Prešovský ssk: Ing. Pavol Kačic: pavolkacic@gmail.com

8. Košický ssk: Ing. Marek Kuzma : Marek.Kuzma@sca.com

 

Kontaktujte nás